top of page

Brittani Scholarship Fund Partners

Public·15 members

Popularna Psihologija Knjige Pdf Download !!HOT!!


Download File ->->->-> https://tlniurl.com/2tuc9o

Popularna psihologija knjige pdf download


Popularna psihologija je oblast koja se bavi prouÄavanjem ljudskog uma i ponaÅanja na pristupaÄan i zanimljiv naÄin. Popularna psihologija knjige su namenjene Åirokoj publici koja Åeli da sazna viÅe o sebi i drugima, da poboljÅa svoje veÅtine komunikacije, motivacije, navika, emocionalne inteligencije i joÅ mnogo toga. U ovom Älanku Äemo vam predstaviti neke od najboljih knjiga iz popularne psihologije koje moÅete besplatno preuzeti u pdf formatu.


8 knjiga za ljubitelje psihologije - LutajuÄi psiholog


Ova knjiga je zapravo zbirka osam razliÄitih naslova koji pokrivaju razne teme iz psihologije, kao Åto su ranjivost, mentalni stav, sreÄa, ljubav, kreativnost i joÅ mnogo toga. Autor knjige je LutajuÄi psiholog, bloger i psihoterapeut koji na jednostavan i duhovit naÄin objaÅnjava osnovne koncepte i teorije psihologije, kao i praktiÄne savete i veÅbe za primenu u svakodnevnom Åivotu. Knjiga je namenjena svima koji vole psihologiju i Åele da proÅire svoje znanje i razumevanje ljudske prirode. Knjigu moÅete preuzeti ovde: [^1^]


MoÄ navike - Äarls Duhig


Ova knjiga je jedna od najpoznatijih i najprodavanijih knjiga iz oblasti popularne psihologije u poslednjih nekoliko godina. Autor knjige je Äarls Duhig, novinar i istraÅivaÄ koji se bavi bihejvioralnom psihologijom i neurologijom. U knjizi on otkriva kako funkcioniÅu navike, kako nastaju, kako se menjaju i kako utiÄu na naÅe Åivote. On takoÄe daje brojne primere iz stvarnog Åivota kako su ljudi uspeli da promene svoje navike i postignu neverovatne rezultate u razliÄitim oblastima, kao Åto su sport, biznis, zdravlje i liÄni razvoj. Knjiga je namenjena svima koji Åele da saznaju viÅe o moÄi navike i kako je iskoristiti za poboljÅanje kvaliteta Åivota. Knjigu moÅete preuzeti ovde: [^2^]


Mentalni stav - Kerol Dvek


Ova knjiga je joÅ jedan bestseler iz popularne psihologije koji je promenio naÄin na koji razmiÅljamo o sebi i svojim sposobnostima. Autor knjige je Kerol Dvek, profesor psihologije na Univerzitetu Stanford i jedan od vodeÄih svetskih struÄnjaka za motivaciju i uspeh. U knjizi ona predstavlja svoju revolucionarnu teoriju o mentalnom stavu, odnosno o tome kako naÅe uverenje o tome da li su naÅe sposobnosti fiksirane ili promenljive utiÄe na naÅe ponaÅanje, ciljeve, napore i rezultate. Ona takoÄe objaÅnjava kako moÅemo da promenimo svoj mentalni stav i usvojimo rastuÄi stav koji podstiÄe uÄenje, napredak iuspeh. Knjiga je namenjena svima koji Åele da razviju svoj potencijal i ostvare svoje snove. Knjigu moÅete preuzeti ovde:


Emocionalna inteligencija - Danijel Goleman


Ova knjiga je jedna od prvih i najuticajnijih knjiga koja je popularizovala koncept emocionalne inteligencije, odnosno sposobnosti da prepoznamo, razumemo i upravljamo svojim i tuÄim emocijama. Autor knjige je Danijel Goleman, psiholog i novinar koji je kombinovao najnovija nauÄna otkriÄa iz oblasti psihologije, neurologije i sociologije sa brojnim primerima iz prakse. U knjizi on pokazuje kako emocionalna inteligencija utiÄe na naÅe mentalno i fiziÄko zdravlje, naÅe odnose sa drugima, naÅe profesionalne uspehe i naÅe druÅtvene promene. On takoÄe daje savete kako moÅemo da poboljÅamo svoju emocionalnu inteligenciju i postanemo emocionalno pismeni. Knjiga je namenjena svima koji Åele da saznaju viÅe o vaÅnosti emocija u naÅem Åivotu i kako ih koristiti na konstruktivan naÄin. Knjigu moÅete preuzeti ovde:


Kako razmiÅljaju milioneri - T. Harv Eker


Ova knjiga je jedna od najpopularnijih knjiga iz oblasti finansijske psihologije koja otkriva tajne bogatstva i uspeha. Autor knjige je T. Harv Eker, preduzetnik i motivacioni govornik koji je sam stvorio svoje bogatstvo od nule. U knjizi on deli svoje iskustvo i znanje o tome kako razmiÅljaju milioneri, koje navike, uverenja i strategije imaju, kako prevazilaze strahove i prepreke, kako postavljaju ciljeve i ostvaruju ih. On takoÄe nudi pr
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page