top of page

Brittani Scholarship Fund Partners

Public·82 members

Principiile Marketingului Kotler Pdf Download ((HOT))


Download ->>> https://urlin.us/2tA1ZdPrincipiile Marketingului Kotler Pdf Download ((HOT))


Principiile marketingului kotler pdf download: cum sÄ ÃnveÈi de la unul dintre cei mai mari experÈi Ãn marketing


DacÄ eÈti interesat de domeniul marketingului Èi vrei sÄ ÃÈi ÃmbunÄtÄÈeÈti cunoÈtinÈele Èi abilitÄÈile, o carte pe care nu ar trebui sÄ o ratezi este Principiile marketingului de Philip Kotler, considerat fondatorul managementului marketingului modern. AceastÄ carte este o adaptare europeanÄ a celebrei lucrÄri Principles of Marketing de Kotler Èi Armstrong, una dintre cele mai autoritare Èi populare cÄrÈi de marketing din lume.


Principiile marketingului te ÃnvaÈÄ cum sÄ dezvolÈi relaÈii profitabile cu clienÈii, cum sÄ creezi branduri comerciale de duratÄ, cum sÄ valorifici tehnologia Ãn marketing Èi cum sÄ dezvolÈi un marketing social responsabil. Cartea este plinÄ de exemple Èi poveÈti interesante despre companii reale Èi practicile lor de marketing, care ÃÈi aratÄ cum se aplicÄ conceptele Èi teoriile Ãn lumea realÄ. De asemenea, cartea este actualizatÄ cu ultimele tendinÈe Èi provocÄri din domeniul marketingului, precum globalizarea, digitalizarea, sustenabilitatea Èi etica.


DacÄ vrei sÄ descarci gratuit Principiile marketingului Ãn format pdf, poÈi accesa unul dintre linkurile de mai jos:


Principles of Marketing PDF eBook - Philip Kotler, Gary Armstrong ...


Carti marketing â 42 de CÄrÈi Marketing PDF Gratis


(PDF) Principles of Marketing (17th Edition) by Philip T. Kotler ...


Sau dacÄ vrei sÄ cumperi cartea Ãn format fizic sau electronic, poÈi accesa linkul urmÄtor:


Principles of Marketing: Kotler, Philip T., Armstrong, Gary ...


SperÄm cÄ aceastÄ carte ÃÈi va fi de folos Èi ÃÈi va deschide noi orizonturi Ãn domeniul fascinant al marketingului.


Dar cine este Philip Kotler Èi de ce este considerat unul dintre cei mai mari experÈi Ãn marketing Philip Kotler (n. 27 mai 1931 la Chicago) este profesor de marketing internaÈional la Ècoala SuperioarÄ de Management J. L. Kellogg, din cadrul UniversitÄÈii din Northwestern, SUA. Este licenÈiat Ãn economie al UniversitÄÈii din Chicago Èi doctor Ãn economie la Institutul de tehnologie din Massachusetts. A scris peste 60 de cÄrÈi Èi sute de articole despre marketing, fiind citat Èi premiat de numeroase publicaÈii Èi organizaÈii de prestigiu. A fost selecÈionat de cÄtre revista Financial Time ca fiind al 4-lea Guru al managementului din toate vremurile, dupÄ Jack Welch, Bill Gates Èi Peter Drucker, Èi a fost numit de cÄtre Centrul European de Management (Management Central Europe) ca fiind âcel mai mare expert mondial Ãn practici de strategii de piaÈÄâ.


Philip Kotler este recunoscut pentru contribuÈiile sale semnificative la dezvoltarea teoriei Èi practicii marketingului, precum definirea conceptului de marketing social, introducerea conceptelor de segmentare, poziÈionare, marketing mix, marketing strategic, marketing relaÈional Èi marketing holistic. De asemenea, este un promotor al responsabilitÄÈii sociale a companiilor Èi al dezvoltÄrii sustenabile. A oferit consultanÈÄ Èi training pentru multe companii Èi organizaÈii din diferite industrii Èi sectoare, precum IBM, General Electric, AT&T, Honeywell, Bank of America, Merck, SAS Airlines, Michelin Èi altele.


Prin cartea Principiile marketingului, Philip Kotler ÃÈi ÃmpÄrtÄÈeÈte cu cititorii sÄi vasta sa experienÈÄ Èi cunoaÈtere Ãn domeniul marketingului, oferindu-le instrumente Èi metode pentru a ÃnÈelege nevoile Èi dorinÈele clienÈilor, pentru a crea valoare Èi satisfacÈie pentru ei Èi pentru a construi relaÈii durabile Èi loiale. Cartea este o resursÄ valoroasÄ pentru studenÈi, profesori, manageri, antreprenori sau oricine este interesat de marketing. 061ffe29dd


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page